Monday, January 28, 2013

Paglalakbay sa Bundok Humarap (Tatlong Krus)

Maliban sa kahanga-hangang mga "wood carvings," isa rin sa nagpapalakas ng turismo sa Bayan ng Paete, lalawigan ng Laguna, ay ang Tatlong Krus. Tuwing pagdiriwang ng Mahal na Araw (Huwebes Santo), dinarayo ng mga turista ang lugar upang sariwain ang pagpapako kay Hesus sa Krus. Ang labing-apat na istasyon ay makikita kung aakyatin ang bundok sa bayan ng Paete.

Umaga noong ika-9 ng Abril, taong 2012, nagtungo ang aming pangkat sa bayan ng Paete upang akyatin ang Tatlong Krus at makita ang kabuuan ng nasabing bayan mula sa itaas. Isang kaibigan na naninirahan sa lugar ang naging gabay namin sa pag-akyat, bagamat masasabi ko na ang daan patungo sa tuktok ay maayos at ligtas. Noong araw na iyon, maraming naninirahan sa lugar at mga turista ang kasabay naming umakyat. Magiliw sila sa lahat ng taong nasasalubong lalo na sa mga dayong tulad namin.

                               Pagdating sa tuktok ng bundok, makikita ang Tatlong Krus. Tanaw din ang kabuuan ng bayan ng Paete, gayundin ang bahagi ng Lawa ng Laguna. Sa mga umaakyat ng bundok, maaaring makapagpahinga sa mga "shed" habang umiinom ng masarap na "Buko Juice" na mabibili sa taas.

Photo Credit
Matapos magpahinga ng ilang oras at kumuha ng mga larawan, agad din kaming bumaba ng bundok upang mananghalian. Matapos nito ay nagtungo kami sa makasaysayang simbahan ng Paete, na noong araw na iyon ay abala sa paghahanda para sa pagdiriwang ng Mahal na Araw.

Bago sumapit ang gabi, sama-sama naming pinagmasdan ang paglubog-ng araw habang nakasakay sa bangka sa Wawa Park. Nang dumilim na ang paligid, naghanda na kami bumalik ng Los Banos.

Maraming salamat sa kaibigan naming si Leng at sa kanyang pamilya sa pagtanggap sa amin sa bayan ng Paete.

No comments: