Friday, January 16, 2015

Mt. Malipunyo: Batangas' Highest Peak

Ang Bundok Malipunyo ang pinakamataas na bundok sa lalawigan ng Batangas. Ito ay matatagpuan sa Bayan ng Santo Tomas.

Taong 2013 nang una naming sinubok akyatin ang pinakamataas na tuktok (Peak 3) ng nasabing bundok. Sa kasamaang-palad, pinigil kami ng napakalakas na hangin at ulan na nagdulot ng madulas na daraanan. Bukod dito, nagkaroon kami ng kalituhan sa tamang direksyon dulot ng kawalan ng gabay. Gayunpaman, nakarating kami sa unang tuktok (Peak 1).

Taong 2014 nang muli naming sinubok akyatin ang Bundok Malipunyo. Sa pagkakataong ito, mas marami na kaming kasama. Sa unang bahagi ng paglalakbay, isang mahabang kalsada ang aming nilakad hanggang makarating kami sa paanan ng bundok.

Daan tungo sa paanan ng bundok.

Sunday, January 04, 2015

The Journeying Chemist in Singapore

A dream come true. I celebrated my 26th birthday outside the country. It was actually for work but of course, I took the opportunity to visit some of Singapore's tourist destinations.

Day 1. Singapore Zoo.

We arrived at the hotel before lunch time. We took a short rest and then prepared for our first gala. I was really excited because it is the first time I get to visit a zoo. There are a lot of animals (obviously, haha). I really enjoyed it but I think my colleague enjoyed it more.

Hi there Sir Giraffe!


Hi there Polar Bear!